Turkvet.Biz

Ana Sayfa veteriner, hayvancılık, tarım, danışmanlık, besi, çiftlik Hakkımızda inek, koyun,keçi, ahır projeleri, çiftlik projeleri, tavukçuluk, balıkçılık, sütçülük Kütüphane ipard, ıpard, kırsal kalkınma, hayvancılık teşvikleri, hayvancılık destekleri, çiftlik projeleri, veterinerlik Duyurular çiftlik danışmanı, yemleme, ayak hastalıkları, mastitis, dölverimi, buzağı, holşya jersey
 
    Hizmetlerimiz
    Danışmanlık
       Veteriner danışmanlık
      Tarım Danışmanlığı
       Çiftlik projelendirme
    HACCP sistemi
    Eğitim
    Mühendislik
    IPARD hibe projeleri
       Süt çiftlikleri
       Besi çiftlikleri
        Süt işleme tesisi
        Et işleme tesisi
         Su ürünleri işleme tesisi
         Sebze meyve işleme tesisi
         Süs bitkileri
        Tıbbi aromatik bitkiler
       Yerel ürünler
        Kültür balıkçılığı
        Kırsal turizm
     
     
     
     
     
     

 

 

 

VETA D Eğitim

2016-2017 At Hekimliği, Çiftlik Hayvanları Hekimliği ve Diğer Eğitim Programları

VETA D Eğitim 2016-2017 At Hekimliği ve Çiftlik Hayvanları Hekimliğine yönelik olarak yapılacak eğitimler münferit olarak planlanacak ve uygulamaya konulacaktır. Bununla birlikte bu grupta yer alacak ve Ankara'da planlanan eğitimler istisnai durumlar dışında her ayın dördüncü veya son hafta sonu gerçekleştirilecektir. Ankara dışındaki eğitimler ise ilk veya üçüncü hafta sonu olacak şekilde planlanacaktır.

Daha önce gerçekleştirilmiş ve planlanan programlar aşağıda sunulmuş olup, Eğitim tarihleri kesinleştiğinde sayfamızda ve sosyal medya sayfalarımızda paylaşılacaktır.

Çiftlik Hayvanları Hekimliğine Yönelik Programlar

18 Mart 2017 Ankara Sığırlarda Ayak Sağlığı ve Tırnak Bakımı, Prof.Dr.Celal İZCİ (Teknisyen,Tekniker, Zooteknist ve Saha uygulayıcılarına yönelik, bir gün)

25-26 Mart 2017 Ankara Süt Sığırlarında Ayak Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar, Ayak Sağlığı ve Tırnak Bakımı, Prof. Dr.Celal İZCİ, (Veteriner Hekimlere, 2 gün)

İneklerde Reproduktif Ultrasonografi, Prof. Dr.Dursun Ali DİNÇ

Koyun ve Keçilerde Laparoskopik Sun'i Tohunlama Kursu, Doç. Dr.Umut TAŞDEMİR, Barbaros TUNCER

Sürü Sağlığı ve Üretim Yönetiminde Gelişmeler ve İyi Süt Hayvancılığı Uygulamaları, Dr.Mustafa ALTUNTAŞ

Süt İneği İşletmelerinde Dölverimi Sorunlarına Güncel Yaklaşımlar ve Repruduktif Sürü Sağlığı ve Üreme Yönetimi, Prof. Dr.D.Ali DİNÇ

Buzağı Sağlığı ve Yönetimi

Süt İneklerinin Beslenmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Rasyon Hazırlama

Süt İneklerinde Metabolik Parametreler ve Yorumlanması

Sığır Besiciliğinde Besleme ve Sağlık Yönetimi

At Hekimliğine Yönelik Programlar

31.07.2016 Atlarda Ekstremite Hastalıklarına Temel Yaklaşımlar, Prof.Dr.Deniz SEYREK İNTAŞ

Atlarda Ayak Hastalıklarına Temel Yaklaşımlar

Atlarda Göz Hastalıklarına Temel Yaklaşımlar

Atlarda Sancı İle Seyreden Hastalıklara Temel Yaklaşımlar

Diğer Eğitim Programları

17-18 Mayıs 2014 Gıda Güvenliği ve HACCP/ISO Uygulamaları

 

 

>Ayak Sağlığı ve Tırnak Bakımı Eğitim Kayıt Formu için tıklayınız

>Eğitim Programları Arşivi

 
Eğitim programlarımızı facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Sayfamızı tıklayın ve Beğenin.
 
 
 
Çözüm Ortaklarımız
 
v-gel; güvenli anestezi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
   
Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2013 VETA D® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved