Turkvet.Biz

Ana Sayfa veteriner, hayvancılık, tarım, danışmanlık, besi, çiftlik Hakkımızda inek, koyun,keçi, ahır projeleri, çiftlik projeleri, tavukçuluk, balıkçılık, sütçülük Kütüphane ipard, ıpard, kırsal kalkınma, hayvancılık teşvikleri, hayvancılık destekleri, çiftlik projeleri, veterinerlik Duyurular çiftlik danışmanı, yemleme, ayak hastalıkları, mastitis, dölverimi, buzağı, holşya jersey
 
    Hizmetlerimiz
    Danışmanlık
       Veteriner danışmanlık
      Tarım Danışmanlığı
       Çiftlik projelendirme
    HACCP sistemi
    Eğitim
    Mühendislik
    IPARD hibe projeleri
       Süt çiftlikleri
       Besi çiftlikleri
        Süt işleme tesisi
        Et işleme tesisi
         Su ürünleri işleme tesisi
         Sebze meyve işleme tesisi
         Süs bitkileri
        Tıbbi aromatik bitkiler
       Yerel ürünler
        Kültür balıkçılığı
        Kırsal turizm
    KKYDP Projeleri>
     
     
     
     
     
veteriner, tarım, hayvancılık, danışmanlık, ipard
veteriner, tarım, hayvancılık, danışmanlık, ipard

 

KKYD Hibe Programı-

9.Etap Projeleri

Son başvuru tarihi: 24 Aralık 2014

Uygulayıcı Kurum: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Yatırım konuları

Yatırım konusu kısa adı

Yatırım türleri

Destek verilen iller

Azami hibeye esas proje tutarı

1

Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

BÜİ

Yeni Tesis, Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme, Tesis Tamamlama

 

 

1.1

Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama**

 

“

39 İl ***

3 milyon TL

1.2

Diğer bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

 

“

Tüm iller  (81 il)

1 milyon TL

2

Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

HÜİ

Yeni Tesis, Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme, Tesis Tamamlama

39 İl ***

3 milyon TL

3

Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

SÜİ

Yeni Tesis, Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme, Tesis Tamamlama

39 İl ***

3 milyon TL

4

Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni sera****

SER

Yeni Tesis

Tüm iller  (81 il)

1 milyon TL

5

Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni tesisler****

AEÜ

Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme

Tüm iller  (81 il)

1 milyon TL

6

Çelik silo (Tarımsal ürünlerin depolanması)

ÇES

Yeni Tesis

Tüm iller  (81 il)

1 milyon TL

7

Soğuk hava deposu

SHD

Yeni Tesis

Tüm iller  (81 il)

1 milyon TL

8

Hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

HOG

Yeni Tesis, Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme, Tesis Tamamlama

Tüm iller  (81 il)

1 milyon TL

9

Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar

TÜY

Yeni Tesis, Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme, Tesis Tamamlama

 

 

9.1

Büyükbaş

 

“

39 İl ***

1,5 milyon TL

9.2

Küçükbaş

 

“

39 İl ***

1 milyon TL

9.3

Kanatlı

 

“

39 İl ***

1 milyon TL

9.4

Kültür balıkçılığı

 

“

39 İ ***

1 milyon TL

9.5

Kültür mantarcılığı

 

“

39 İl ***

1 milyon TL

** Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları: Yaş meyve sebzenin tasnifi (boy, renk vb.) paketlenmesi (yıkanmış, yıkanmamış, dondurulmuş, dondurulmamış) ve soğuk hava deposunda depolanması proseslerinin tamamını sağlayan yatırımı ifade eder. Örneğin, domatesin boylanarak paketlenip soğuk hava deposunda saklanmasını sağlayan tesis bu yatırım adı altında ifade edilir. Ancak, domatesin suyunun çıkartılması, kurutulması, salça yapılması, doğranması gibi işlemlere tabi tutulması halinde bu kapsamda değerlendirilmez, BÜİ kapsamında değerlendirilir.

*** IPA-V AB Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı’nın (IPARD) uygulanmadığı iller: Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

**** Mevcut seraların enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik yatırım projeleri başvuruları, Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni tesisler (AEÜ) kategorisi altında yapılacaktır.

Tanımlar:
• Alternatif Enerji: Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi
• Tarımsal ürün: Tütün hariç tüm bitkisel ürünleri, hayvansal ürünleri ve su ürünleri
• Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar: Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği, kültür balıkçılığı ve kültür mantarı üretimine yönelik modern sabit yatırım tesisleri
• Yeni yatırım tesisi: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile alternatif enerji kullanan sera ve tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projelerine yönelik olarak henüz yapı ruhsatı alınmamış yatırım yerinde temelden yapılacak inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan tesis
• Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım: Faal olsun veya olmasın, çalışma ve üretim izinleri başvuru sahibi adına olmak üzere yasal izinleri alınmış ve tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik olarak yapılmış tesisler ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım tesislerinde makine-ekipman alımını ve gerekli olması halinde hibeye esas proje tutarının en fazla %80’ine kadar inşaat giderini kapsayan yatırım
• Tamamlama yatırımı: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projelerine yönelik olarak inşaatı yarım kalmış tesislerin inşaatının tamamlanması ve gerekli makine ekipmanının alımını ya da inşaatı tamamlanmış tesislerin makine ekipman alımlarını içeren proje
• Hibeye esas proje tutarı: Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilecek giderler toplamı
• Avan proje: Başvuru konusu olan tesise ait vaziyet planı ile tesisin ihtiyaçlarına göre elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan ve kesitlerin yer aldığı proje
• Tatbikat projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin etütleri yapılmış, yapı elemanları kesitlerinin ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat projeleri ile maliyet hesapları dahil her türlü ayrıntıyı içeren proje

Kimler başvurabilir?

Çiftçi Kayıt Sistemine veya diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihi itibarıyla kayıtlı olan ve idari ve mali açıdan kamudan bağımsız:

• Gerçek Kişiler
• Tüzel Kişiler: Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuş kolektif, limited, anonim şirketler ve bunlar arasında kurulmuş ortaklıklar (kuruluş sözleşmesi ve tüzüğünde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartıyla)
• Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri (tüzel kişi olarak)
• Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin ortak olduğu şirketler (Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin iştirak oranı %49’un üzerinde olmamak kaydıyla kamudan idari ve mali açıdan bağımsızlık şartından muaftır.)
• Başvuru Sahipleri, kuruluş tüzükleri/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularında başvuru yapabilirler.

Ortaklıklar

• Başvuru Sahipleri tek başlarına veya diğer işletmeler ile ortaklaşa proje başvurusu yapabilirler.
• Çiftçi Kayıt Sistemine veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmayan işletmeler uygun Başvuru Sahipleri ile ortaklık yaparak proje başvurularında yer alabilirler.
• Ortaklık halinde atın alma işlemleri ve tüm finansal işlemler (faturaların düzenlenmesi, ödemeler vb.) Başvuru Sahibi tarafından gerçekleştirilecektir.

Destekleme oranı: Hibeye esas proje tutarının %50’si
Desteklenen yatırım harcamaları
• İnşaat işleri
• Makine, ekipman ve malzeme
• Başvuru bütçeleri KDVsiz hesaplanacaktır.
Proje süresi: Projeler en geç 01.12.2015 tarihinde sona ermelidir. (Yatırımcının talep etmesi ve idarece de uygun görülmesi halinde projenin kalan kısmının yatırımcı tarafından kendi kaynakları ile tamamlaması şartıyla İl Müdürlüğünce en fazla 90 gün süre uzatımı verilir.)

*KKYDP hibe desteklerinden in iyi şekilde VETA D Danışmanlık hizmeti ile yararlanma fırsatını yakalayın.

 

KKYD Hibe Programı- 9.Etap Projeleri

>İPARD Kırsal Kalkınma Hibe Desteği Sağlanan Projeler ve Uygulanan İllerin Listesi

 
>IPARD Proje Başvuru Rehberi
 

>İşletmenize ve şartlarınıza uygun, size özel KKDYP ve IPARD Projesi ile Kırsal Kalkınma Hibe Desteğinden yararlanmak için;

 

VETA-D Danışmanlık;

danisman@veta-d.com

0544 211 10 04

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2013 VETA D® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved