Turkvet.Biz

Ana Sayfa veteriner, hayvancılık, tarım, danışmanlık, besi, çiftlik Hakkımızda inek, koyun,keçi, ahır projeleri, çiftlik projeleri, tavukçuluk, balıkçılık, sütçülük Kütüphane ipard, ıpard, kırsal kalkınma, hayvancılık teşvikleri, hayvancılık destekleri, çiftlik projeleri, veterinerlik Duyurular çiftlik danışmanı, yemleme, ayak hastalıkları, mastitis, dölverimi, buzağı, holşya jersey
 
    Hizmetlerimiz
    Danışmanlık
       Veteriner danışmanlık
      Tarım Danışmanlığı
       Çiftlik projelendirme
    HACCP sistemi
    Eğitim
    Mühendislik
    IPARD hibe projeleri
       Süt çiftlikleri
       Besi çiftlikleri
        Süt işleme tesisi
        Et işleme tesisi
         Su ürünleri işleme tesisi
         Sebze meyve işleme tesisi
         Süs bitkileri
        Tıbbi aromatik bitkiler
       Yerel ürünler
        Kültür balıkçılığı
        Kırsal turizm
     
     
     
     
     
     

 

 

VETA D Eğitim, 2015-2016 Dönemi Eğitim Programları

2015-2016 Ankara eğitimleri, Eylül ayında başlayıp Mayıs ayında son bulacak. Eğitimler ayda bir hafta sonu; Cumartesi günleri, daha önce yapılmış eğitimlerin tekrarı, Pazar günleri ise ilk eğitimler yapılacak. Mükerrer eğitimler, talep ve şartların oluşmasına bağlı olarak program dışı tekrarlanabileceği gibi, Ankara dışında da yapılabilecek.

Uygulamalı Veteriner Stomatoloji eğitimleri ise İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Çiftlik hayvanları hekimliği ve diğer konulara ilişkin düzenlenecek eğitimler ise ayrı bir programla belirlenecek.

Program Konuları

·         İntraoküler Göz Hastalıkları, Prof.Dr.M.Şaroğlu,06.09.2015
·         Köpek ve Kedilerde Uygulamalı Abdominal Ultrasonografii, Prof.Dr.M.Ok, 10.10.2015
·         Dermatoloji Workshop, Doç.Dr.K.Ural, 11.10.2015
·         Kedi ve Köpeklerde Kırıklarda Acil Müdahale ve Uygulamalı Kırık Fikzasyon Teknikleri, Prof.Dr.Hasan Bilgili, 14.11.2015
·         Köpeklerde Meme Tümörü Olgularına Klinik Yaklaşım-Uyg.,Prof.Dr.R.Vural, 15.11.2015
·         Veteriner Hekimlikte Kan Gazları Ölçümleri ve Sıvı Elektrolit Tedavisi, Doç.Dr.T.Civelek, Yrd.Doç.Dr. A.E.H.dedeoğlu, 12.12.2015
·         Kedi ve Köpeklerde Paratroid, Troid ve Adrenal Bez Hast. Prof.Dr.M.Ok, 13.12.2015
·         Sığırlarda Uygulamalı Reproduktif Ultrasonografi, Prof.Dr.D.Ali DİNÇ, 26-27.12.2015 Mersin, 20.2.2016  Ankara,
·         Veteriner Acil Hekimliği- İç Hastalıkları, Doç.Dr.M.Ç.Karakurum, 09.01.2016
·         Ekzotik Hayvan Hastalıklarında Klinik Tanı ve Tedavi Yaklaşımları, Prof.Dr. M.Maden, 10.01.2016
·         Kedi ve Köpeklerde Dermatolojik Hastalıklar,Doç.Dr.K.Ural, 13.2.2016
·         Röntgen Çekim Prensipleri ve Röntgen Filmi Yorumlama, Prof.Dr.M.Arıcan, 14.02.2016
·      Karanlığa Karşı İlk Adım; Göz Hastalıklarını Anlamak, Prof.Dr.M.Şaroğlu, 10.4.2016
·         Kedi ve Köpeklerde Patella Luksasyonu ve Çapraz Bağ Sorunları Uygulamalı Eğitimi, Prof.Dr.Hasan BİLGİLİ, 13.03.2016
·         Küçük Hayvanlarda Anestezi, Reanimasyon ve Ağrı Yönetimi, Doç.Dr.Z.Pekcan, 10 Nisan 2016
·         Uygulamalı Veteriner (Temel) Stomatoloji , Dr.Efe Onur, 23Nisan 2016 
·      Karanlığa Karşı İlk Adım; Göz Hastalıklarını Anlamak, Prof.Dr.M.Şaroğlu, 24Nisan2016
·         Veteriner Hekimlikte Kan Analizleri ve Klinik Yorumu, Prof.Dr.M.Ok 7.5.2016
·         Veteriner Acil Cerrahi Hekimliği, DoçDr.B.Kürüm, 8.5.2016
·         Dental Hastalıkların Restoratif Sağaltımı, Dr.Efe Onur, 15 Mayıs 2016
o   Ayak Sağlığı ve Uygulamalı Tırnak Bakımı, 14 Mayıs 2016
  • Röntgen Filmi Yorumlama ve Değerlendirme WorkShop, 29 Mayıs 2016
Bu dönemde henüz planlanmayan konular;
·         Temel Veteriner Stomatoloji
·         Çene Kırıklarının Non İnvaziv Fiksasyonları
·         Yaban Hayatı Hekimliği,
·         Ev Hayvanlarında Anksiyete Bozuklukları
·         Geriatrik Hayvanlarda Sağlık Koruma Yönetimi
·         Kedi ve Köpeklerde Kalp Aritmileri, EKG ve Antiaritmik Tedavi
·         Kedi ve Köpeklerde Klinik Pratikte Uygulamalı Ekokardiografi
·         Kedi ve Köpeklerde Sık Karşılaşılan Üriner Sistem Hastalıkları
·         Veteriner İlaç Kullanımında Temel İlkeler, Antibiyotik Kull.&KK Solunum Sistemi Hastalıkları
·         KK İnfertilite Olgularına Klinik Yaklaşım ve Uygulamalı Reproduktiv Ultrasonografi
·         Kafes Kuşlarının Muayenesi ve Kafes Kuşlarında Görülen Başlıca Bozukluklar
·         Kalça Ortopedi
·         Sürü Sağlığı Üretim Yönetiminde Gelişmeler ve İyi Süt Hayvancılığı Uygulamaları
·         Süt İneği İşletmelerinde Reprodüktif Sürü Sağlığı ve Üreme Yönetimi
·         Küçükbaş Hayvanlarda Laparoskopik Suni Tohumlama(Uygulamalı)
·         Gıda Güvenliği ve HACCP/ISO Uygulamaları

VETA D Eğitim Eğitim ücretleri;

  • Teorik eğitimler;220 TL (%18 KDV Dahil)

  • Grup Uygulamalı eğitimler:330 TL (%18 KDV Dahil)

  • Özel Uygulamalı Eğitimler :385 TL (%18 KDV Dahil)

VETA D Eğitim İndirimli Kayıtlar

Grup kaydı; 5 ve daha fazla kişi toplu kayıtlar; % 10 indirimli,
Klinik İndirimi; Aynı klinikten aynı eğitim için beraber katılımlarda 2 kişi için % 5, 3-4 kişi için %10, 5 ve daha fazlası için %15 indirim, uygulanır.

Öğrenci, 2015 ve 2016 mezunları; %10 indirimli

Abone İndirimi; Bir eğitim ücretini katılım aboneliği için peşin depozito yatırmış olan katılımcılar, eğitimlere indirimli olarak katılırlar ve yapacakları kayıtlar kesin kayıt olarak kabul edilir. Katılım ücretlerini eğitim öncesi veya eğitime geldiklerinde öderler. Kayıt oldukları halde, kayıt süresi içerisinde kayıtlarını koşulsuz iptal edebilirler. İptal etmedikleri halde katılmamaları halinde eğitim ücretinin yarısı depozitolarından mahsup edilir. Aboneler, ilk iki eğitime %5, 3-4 eğitime %10, 5-6 Eğitime %15, 7 ve sonraki eğitimlere ise %20 indirimli olarak katılabilirler.
Abone olunmadan sezon içerisindeki fazla sayıdaki katılımlara, abone indirimlerinin bir alt kademesi indirim uygulanır.

Paket Kayıt İndirimleri;
Paket 4 ; 3-4 eğitime erken kayıt; % 15 indirimli,
Paket 6 ; 5-6 eğitime erken kayıt; % 20 indirimli,
Paket 8 ; 7-8 eğitime erken kayıt ; % 25 indirimli,
Paket 10; 9-10 eğitime erken kayıt; % 30 indirimli,
Paket 18; 11 ve daha fazla eğitime erken kayıtlarda ise % 35 indirim sağlanıyor.
İndirimler için ön ödemenin yapıldığı kesin kayıt tarihi esas alınır.
Eklemeli indirim ve bunun dışındaki özel durumlar için ise mutabakat sağlanması gerekir.

Eğitim Paketi Kayıtları İçin "Taksitlendirme"
Eğitim paketi olarak kayıt yaptıranlar, özel taksit imkanından yararlanabilirler. Bunun için kayıt formunun altındaki not kısmına "Taksitlendirme istiyorum" yazmaları ve e-posta adreslerine gelecek ödeme planı doğrultusunda ilk ödemeyi yaparak kesin kayıtlarını sağlamış olacaklardır.
Taksitlendirme ödeme planı; tercih edilen ilk eğitim ücreti kayıt esnasında erken ödenir. Takip eden eğitimin ücreti, bir önceki eğitimde ödenecek şekilde düzenlenir. Ödemeler, eğitimin indirimsiz ücreti olarak tanımlanır. İndirimli olarak hesaplanan toplam borç bittikten sonraki eğitimler için ödeme yapılmaz. Ödemeler aksatıldığı takdirde, indirim hakkı kaybedilir.

Paket kayıt süprizleri; Paket kayıtlar için VETA D Kitapevinden sürpriz hediye.

Eğitim konuları; Eğitim konu başlıkları 2015-2016 Kayıt Formu' da görülebileceği gibi içerikleri her bir eğitime ilişkin program sayfasında görülebilir.

 Konu Eyl Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs
6 10 11 14 15 12 13 9 10 13 14 12 13 9 10 7 8

İntraoküler Göz Hastalıkları,

Prof.Dr.M. Şaroğlu

                                 

Kedi ve Köpeklerde Abdominal USG,

 Prof.Dr. M.Ok

                                 

Dermatoloji workshop,

Doç.Dr.K. Ural

                                 

KK Kırıklarda Acil Müdah. ve Fiksasyon,

 Prof.Dr. H.Bilgili

                                 

KH Meme Tümörleri -Uygul, Prof.Dr. R.Vural

                                 

VH Kan Gaz. Analiz.

+Sıvı-Elekt. veAsit- Baz Ted., Doç.Dr

 Civelek AEHdedeoğlu

                                 

KK Paratroid,Troid ve Adrenal Bez Hast,

 Prof.Dr.M.Ok

                                 

 Veteriner Acil Hekimliği-Dahiliye,

 Doç. Dr.M.Ç.Karakurum

                                 

Ekzotik Hayvan Hekimliği,

Prof.Dr.M.Maden

                                 

KK. Dermotolojik Hast.,

Doç.Dr.K.Ural

                                 

Röntgen Çekim Prensip. ve Yorum, 

Prof.Dr.M. Arıcan

                                 

Göz Hastalıklarını Anlamak,

Prof.Dr.M. Şaroğlu

                                 
                                   

Karaciğer-BöbreK Hast,

Prof.Dr.M. Ok

                                 

Anestezi ve Reanimasyon +Ağrı Yönetimi,

Doç.Dr. Z.Pekcan

                                 

VH Kan Analizleri ve Klinik Yorumu,

Prof.Dr.M. Ok

                                 

Acil Cerrahi, 

Doç Dr BKürüm

                                 

 

 
 
Kayıt Formu
 
İndirilebilir-Yazdırılabilir Program(PDF)
 
2014-2015 AVHO Meslekiçi Eğitim Programı Takvimi
 
Meslek içi Eğitim Program
Arşivi
 
Eğitim programlarımızı facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Sayfamızı tıklayın ve Beğenin.
 
 
 
Çözüm Ortaklarımız
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
   
Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2013 VETA D® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved