Turkvet.Biz

Ana Sayfa veteriner, hayvancılık, tarım, danışmanlık, besi, çiftlik Hakkımızda inek, koyun,keçi, ahır projeleri, çiftlik projeleri, tavukçuluk, balıkçılık, sütçülük Kütüphane ipard, ıpard, kırsal kalkınma, hayvancılık teşvikleri, hayvancılık destekleri, çiftlik projeleri, veterinerlik Duyurular çiftlik danışmanı, yemleme, ayak hastalıkları, mastitis, dölverimi, buzağı, holşya jersey
 
    Hizmetlerimiz
    Danışmanlık
       Veteriner danışmanlık
      Tarım Danışmanlığı
       Çiftlik projelendirme
    HACCP sistemi
    Eğitim
    Mühendislik
    IPARD hibe projeleri
       Süt çiftlikleri
       Besi çiftlikleri
        Süt işleme tesisi
        Et işleme tesisi
         Su ürünleri işleme tesisi
         Sebze meyve işleme tesisi
         Süs bitkileri
        Tıbbi aromatik bitkiler
       Yerel ürünler
        Kültür balıkçılığı
        Kırsal turizm
     
     
     
     
     
     

 

 

 

VETA D Eğitim

2016-2017 Küçük Hayvan Hekimliği Eğitim Programı

2016-2017 Küçük Hayvan Hekimliğine yönelik Ankara eğitimleri, Ekim ayında başlayıp Mayıs ayında son bulacaktır. Eğitimler her ayın ikinci hafta Cumartesi ve Pazar günleri birisi teorik diğeri uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Mükerrer eğitimler, talep ve şartların oluşmasına bağlı olarak program dışı tekrarlanabileceği gibi, Ankara dışında da yapılabilecektir.

Çiftlik hayvanları, At hekimliği ve diğer konulara ilişkin düzenlenecek eğitimler ise ayrı bir programla belirlenecektir.

Küçük Hayvan Hekimliği Ankara Eğitim Programı

8 Ekim 2016 Pratik Klinik Laboratuar Teknikleri,  Prof. Dr. Kerem Ural

9 Ekim 2016 Uygulamalı Abdominal USG,  Prof. Dr. Mahmut OK

12 Kasım 2016 Klinik Kedi ve Köpek Kardiyolojisi, Prof. Dr. Kürşad Turgut

13 Kasım2016 Göz Hastalıkları Workshop,  Prof. Dr. Murat Şaroğlu

10 Aralık 2016  Temel Uygulamalı Veteriner Stomatoloji,  Dr. Efe ONUR

11 Aralık 2016 Kedi ve Köpek Eğitimi ve Davranış Bozukluklarına Klinik Yaklaşımlar, Dr. Gürbüz Ertürk

7 Ocak 2017 Hematolojik Parametrelerin Klinik Yorumlanması, Prof. Dr. Mahmut OK

8 Ocak 2017 Köpeklerde Uygulamalı Eksodonti,  Dr. Özgür Bilgiç

11 Şubat 2017, 19 Şubat 2017 (Tekrar) Kırıklarda Acil Müdahale ve Uygulamalı Kırık Fiksasyon Teknikleri,  Prof. Dr. Hasan Bilgili

12 Şubat 2017 Abdominal Cerrahi Uygulamaları-Teorik,  Doç Dr Zeynep PEKCAN

11 Mart 2017 Kan Gazı ve Biyokimyasal Parametrelerinin Klinik Yorumlanması,  Prof. Dr. Mahmut Ok

12 Mart 2017, 19 Mart 2017 (Tekrar) Abdominal Cerrahi Uygulamaları, Doç. Dr. Zeynep Pekcan

8 Nisan 2017 Kedi ve Köpeklerde İnfertilite Olgularına Klinik Yaklaşım, Fertilite Kontrolünde Güncel Gelişmeler ve Uygulamalı Reproduktiv Ultrasonografi, Prof. Dr. Rıfat Vural

9 Nisan 2017 Böbrek ve Alt Üriner Sistem Hastalıkları,Prof.Dr.Mahmut Ok

22 Nisan 2017 Köpeklerde Uygulamalı Eksodonti, Dr.Özgür BİLGİÇ,

13 Mayıs 2017 Veteriner Acil Hekimliği - Dahiliye,  Doç. Dr. M.Çağrı Karakurum

14 Mayıs 2017,Dermatoloji Workshop,  Prof. Dr. Kerem Ural

VETA D Eğitim Eğitim ücretleri, İndirimler ve ABONE kayıtları

2016-2017 Eğitim programlarında paket indirimi yerine ABONE sistemi uygulamaya konulmuştur.

Katılım ücreti ve katılım indirimi; Eğitimlerin  katılım ücretleri aşağıda ve kayıt formunda eğitimin yanında gösterilmiştir. Eğitimlerde her bir katılım için 5 TL indirim sonraki eğitimlere yansıtılır.

 Kesin kayıt; kayıt formu göndererek ön kaydını yaptıran katılımcılar, eğitim tarihinden bir hafta öncesine kadar katılım ücretini ödeyerek kayıtlarını kesinleştirmeleri gerekir.

 Abone kaydı olanlar; Eğitim sezonu boyunca Teorik Eğitimlere 240 TL yerine 160 TL, Grup Uygulamalarına 340 TL yerine 265 TL, Özel uygulamalı eğitimlere ise 390 TL yerine  305 TL ödeyecektir.

 Öğrenci ve 2016 Mezunları için kayıt ücreti 240 TL yerine 215 TL;340 TL yerine 315 TL, 390 TL yerine 350 TL dir.

Abone öğrenci ve 2016 mezunları ise 240 TL yerine 140 TL, 340 TL yerine 240 TL, 390 TL yerine ise 275 TL ödeme ile eğitimlere katılabilecektir.

Abone Klinik çalışanı Veteriner Hekimler ise, yasal sosyal güvenceleri bu klinikte olmak kaydıyla 240 TL yerine 190 TL,340TL yerine 290 TL,390 TL yerine 340 TL ödeme ile katılabilirler. Ayrıca yeni mezun/öğrenci indirimi uygulanmaz.

 Abonelik ücretleri; Veteriner Hekimler ve Klinik Aboneliği için 240 TL, Lisans, İntörn, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve 2016 mezunları için 215 TL dir. Abonelik ücretleri ilk eğitime katılım esnasında ödenebilir. Aboneler de, eğitimden bir hafta öncesine kadar kayıt ücretini ödeyerek kayıtlarını kesinleştirir veya kayıt iptali yapabilirler.

 Öğrenci Özel Fırsat İndirimi; Teorik eğitimlerde geçerli her eğitim için 5 kişi ile sınırlı 215 TL yerine 140 TL ödemeli lisans öğrenci/intörn özel fırsat indiriminden yararlanmak için telefon teyidi alabilirsiniz.

Eğitim Türü Veteriner Hekim Öğrenci/2016Mezunu Klinik Abone
Normal Abone Normal Abone
Teorik Eğitimler 240 TL 160 TL 215 TL 140 TL 190 TL
Uygulamalı Eğitimler 340 TL 265 TL 315 TL 240 TL 290 TL
Özel Uyg. Eğitimler 390 TL 305 TL 350 TL 275 TL 340 TL
 

 
 
>KHH Eğitim Kayıt Formu

>Eğitim Programları Arşivi

 
Eğitim programlarımızı facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Sayfamızı tıklayın ve Beğenin.
 
 
 
Çözüm Ortaklarımız
 
v-gel; güvenli anestezi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
   
Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2013 VETA D® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved