Turkvet.Biz

Ana Sayfa veteriner, hayvancılık, tarım, danışmanlık, besi, çiftlik Hakkımızda inek, koyun,keçi, ahır projeleri, çiftlik projeleri, tavukçuluk, balıkçılık, sütçülük Kütüphane ipard, ıpard, kırsal kalkınma, hayvancılık teşvikleri, hayvancılık destekleri, çiftlik projeleri, veterinerlik Duyurular çiftlik danışmanı, yemleme, ayak hastalıkları, mastitis, dölverimi, buzağı, holşya jersey
 
    Hizmetlerimiz
    Danışmanlık
       Veteriner danışmanlık
      Tarım Danışmanlığı
       Çiftlik projelendirme
    HACCP sistemi
    Eğitim
    Mühendislik
    IPARD hibe projeleri
       Süt çiftlikleri
       Besi çiftlikleri
        Süt işleme tesisi
        Et işleme tesisi
         Su ürünleri işleme tesisi
         Sebze meyve işleme tesisi
         Süs bitkileri
        Tıbbi aromatik bitkiler
       Yerel ürünler
        Kültür balıkçılığı
        Kırsal turizm
     
     
     
     
     
     

 

 

Sığırlarda Reproduktif Ultrasonografi Uygulamalı Eğitim Programı

Sığırlarda gebelik ve reproduktif sorunların teşhis ve doğru tanımlanmasına yönelik olarak  hazırlanan kurs, iki gün sürelidir. İlk günü teorik konular ve oryantasyon uygulamalarının yer aldığı kursun ikinci günü tamamen canlı uygulamalar şeklinde yapılacaktır.

BCF çoklu wifi ekran teknolojisi ile yapılacak örnek uygulamalarda, görüntüler, çok sayıda ekranda aynı anda çok rahat ve detaylı izlenebilecektir.

17-18 Mayıs 2014

Prof.Dr.D.Ali DİNÇ

 

17 Mayıs 2014 Cumartesi, 09:00

 Aydın Veteriner Hekimleri Odası Salonu

a. Teorik dersler
i. Reprodüktif anatomi, topografi ve genital organların biyometrisi
ii. Seksüel siklusların fizyolojisi
iii. Folliküler dalga teorisi
iv. Ebriyonik /fötal gelişim ve placentasyon
v. İnekte rektal muayene tekniği ve bulgular
vi. Ultrason fiziği ve diğer teknik bilgiler
vii. Prob ve ultrason cihazı seçimi
viii. Hayvanın hazırlanması ve muayene tekniği
ix. Gebe olmayan uterusun ultrasonografisi
x. Ovaryumların ultrasonografisi
xi. Gebelik teşhisi
xii. Fötal yaş ve cinsiyet tayini
xiii. Ovaryum ve uterus patolojilerinde ultrasonografi
xiv. Ultrasonografi cihazının bakımı ve muhafazası

 

b. Uygulamalar


i. Postmortem genital organ muayenesi
ii. Rektal muayene uygulaması
iii. Postmortem genital organ üzerinde ultrasonografi uygulaması/orientasyon
iv. Ovaryunların ultrasonografisi
v. Gebe olmayan uterusun ultrasonografisi
vi. Gebe uterusun ultrasonografisi
vii. Fötal yaş ve cinsiyet tayini
viii. Ovaryum ve uterus patolojilerinde ultrasonografi

 

18 Mayıs 2014 Pazar, 17:00

 Değerlendirme, Sertifika takdimi, kapanış.
 

Meslek içi Eğitim Program
Arşivi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
   
Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2013 VETA D® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved