Turkvet.Biz

Ana Sayfa veteriner, hayvancılık, tarım, danışmanlık, besi, çiftlik Hakkımızda inek, koyun,keçi, ahır projeleri, çiftlik projeleri, tavukçuluk, balıkçılık, sütçülük Kütüphane ipard, ıpard, kırsal kalkınma, hayvancılık teşvikleri, hayvancılık destekleri, çiftlik projeleri, veterinerlik Duyurular çiftlik danışmanı, yemleme, ayak hastalıkları, mastitis, dölverimi, buzağı, holşya jersey
 
    Hizmetlerimiz
    Danışmanlık
       Veteriner danışmanlık
      Tarım Danışmanlığı
       Çiftlik projelendirme
    HACCP sistemi
    Eğitim
    Mühendislik
    IPARD hibe projeleri
       Süt çiftlikleri
       Besi çiftlikleri
        Süt işleme tesisi
        Et işleme tesisi
         Su ürünleri işleme tesisi
         Sebze meyve işleme tesisi
         Süs bitkileri
        Tıbbi aromatik bitkiler
       Yerel ürünler
        Kültür balıkçılığı
        Kırsal turizm
     
     
     
     
     
     

 

 

VETA D Eğitim,

AVHO Meslek İçi Eğitim Programları Eylül’de Başlıyor

Geçen dönem 339 kişinin katıldığı, Haziran ayında ara verilen VETA D Eğitim meslek içi eğitim programları, Eylül ayında yeni döneme başlıyor. Küçük Hayvan Hekimliğine yönelik programlı eğitimler, Ankara'da düzenlenecek.

VETA D Eğitim, meslek içi eğitim organizasyonlarına yeni dönemde de devam ediyor. Eğitimler, geçtiğimiz yıl ilk olarak 26 Ekim 2013 tarihinde Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası adına düzenlenen “Veteriner İlaçlarının Kullanımında Temel İlkeler ve Küçük Hayvan Kliniklerinde Antibiyotik Kullanımı” konulu eğitimle başlanılmıştı.

2013-2014 döneminde gerçekleştirilen 21 eğitimde 339 meslek mensubuna meslek içi eğitim imkanı sağlanmıştı. Bu eğitimler içerisinde Uygulamalı Veteriner Stomatoloji Temel eğitimleri ise 7 farklı bölgede küçük gruplar halinde tekrarlandı ve temel veteriner diş hekimliği konusunda 87 Veteriner Hekim uygulamalı eğitim alma fırsatı yakaladı. Geçen dönem yapılan eğitimlere ilişkin eğitim bilançosuna ait detaylar tabloda gösterildiği şekilde gerçekleşti.

Eğitim

Eğitim Sayısı

Katılımcı Sayısı

Toplam

21

339

Ankara

12

197

Diğer İller

9

142

Küçük Hayvan

17

273

Büyükbaş ve HACCP

4

66

Veteriner Stomatoloji

7

87

Küçük Hayvan Hekimliğine Yönelik Yıllık Program; Ankara’da 18 Eğitim!

VETA D Eğitim, yeni eğitim döneminde küçük hayvan hekimliğine yönelik 18 eğitim programında, 20 farklı konuda eğitim planlandı. Yıllık olarak hazırlanan eğitim programına göre Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası adına düzenlenecek eğitimler, Eylül 2014-Mayıs 2015 döneminde ayda iki defa Ankara'da yapılacak. Her ayın ikinci ve dördüncü hafta sonu Pazar günleri VETA D Eğitim günü olacak. Buna göre oluşturulan takvim çerçevesinde eğitim programına kayıt ve katılım durumuna göre katılımcılara fırsatlar sağlanıyor ve indirimler uygulanıyor.

Kayıtlar ve Özel Kayıt İndirimleri

Yıllık olarak açıklanan programa kayıtlar için üç farklı dönem tanımlanıyor. Eğitim tarihi öncesi 2-14 günlük süre normal kayıt dönemi olarak tanımlanırken, 15-30 gün öncesi erken kayıt dönemi olarak belirlendi ve % 5 indirimle kayıt imkanı sağlanıyor. Bir aydan(30 gün) daha önce yapılan kayıtlar, % 10 luk çok erken kayıt indiriminden yararlanırken, öğrenciler ve 2014 mezunlarına da %10 indirim sağlanıyor. Ayrıca 5 kişi ve daha fazla sayıdaki grup kayıtlarına da %10 indirim uygulanıyor.

En önemlisi ise eğitim paketi kayıtlarına sağlanan ayrıcalıklarla % 35 e varan indirimlerden yararlanma imkanı sunuluyor.

Eğitimlere ilişkin detayları www.veta-d.com adresinde görmek ve kayıt formu bağlantısından tercihlerini yapmak suretiyle kayıt işlemlerini gerçekleştirmek mümkün.

VETA D Eğitim kayıt indirimleri;

Erken kayıt /Eğitim tarihinden 14-30 gün önce kayıtlar; %5 İndirimli,

Çok erken kayıt/Eğitim tarihinden 30 günden öncesindeki kayıtlar; %10 İndirimli,

Grup kaydı/ 5 ve daha fazla kişi toplu kayıtlar; % 10 indirimli,

Öğrenci ve 2014 mezunları; %10 indirimli

Paket 4 / 3-4 eğitime çok erken kayıt; % 15 indirimli,

Paket 6 / 5-6 eğitime çok erken kayıt; %20 indirimli,

Paket 8 / 7-8 eğitime çok erken kayıt ; % 25 indirimli,

Paket 10 / 9-10 eğitime çok erken kayıt; % 30 indirimli,

Paket 18 / 11 ve daha fazla eğitime çok erken kayıtlarda ise % 35 İndirim sağlanıyor.

İndirimler için ödemenin yapıldığı kesin kayıt tarihleri esas alınıyor. Eklemeli indirim ve bunun dışındaki özel durumlar için ise mutabakat sağlanması gerekiyor.

Eğitim Paketi Kayıtları İçin "Taksitlendirme"

Eğitim paketi olarak kayıt yaptıranlar, özel taksit imkanından yararlanabilirler. Bunun için kayıt formunun altındaki not kısmına "Taksitlendirme istiyorum" yazmaları ve e-posta adreslerine gelecek ödeme planı doğrultusunda ilk ödemeyi yaparak kesin kayıtlarını sağlamış olacaklardır.

Taksitlendirme ödeme planı; tercih edilen ilk eğitim ücreti kayıt esnasında ödenmek üzere, takip eden eğitimin ücreti, bir önceki eğitimde ödenecek şekilde düzenlenir. Ödemeler, eğitimin indirimsiz ücreti olarak tanımlanır. İndirimli olarak hesaplanan toplam borç bittikten sonraki eğitimler için ödeme yapılmaz. Ödemeler aksatıldığı takdirde, indirim hakkı kaybedilir.

“Küçük Gruplar, İnteraktif Eğitim, Etkin Uygulama”

VETA D Eğitimleri, katılımcıların meslek içi eğitimlerden optimal düzeyde yararlanmasını temin etmek için küçük gruplar halinde düzenleniyor ve azami 25 kişi ile katılım sınırlanıyor.

Eğitimin özelliği ve fiziki şartlara bağlı çok özel durumlar dışında bu sayının üzerinde teorik eğitimler için kayıt yapılmıyor ve eğitimlerin interaktif olarak gerçekleşmesi esas alınıyor.

Uygulamalı eğitimlerde ise katılım sınırlaması eğitimin özelliğine bağlı olarak 15 / 18 / 20 kişi ile sınırlandırılıyor. Eğitim programlarında taban ve tavan katılımcı sayı sınırlamalarını görmek mümkün ve kayıtlarda bu sayılara uyulmaya özen gösterilecek.

Tercih ve Taleplere Göre Hazırlanan Eğitim Programı

Yeni dönem eğitim programları, veteriner hekimlerin tercih ve talepleri doğrultusunda oluşturuldu. Geçen dönemde yapılan eğitimlerde katılımcıların talep ve önerileri doğrultusunda konu belirlemeleri yapılırken, meslek kamuoyu ile paylaşılan eğitim tercihleri anketi programın son halini almasında ve yeni konuların eklenmesinde önemli rol oynadı.

Eğitimin organizasyonlarının gerçekleştirileceği yer konusunda da eğitim tercihleri anketinde yer verildi. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda ise programlı eğitimlerin Ankara’da gerçekleştirilmesi en uygun yer olarak belirlendi. Ankara’da yapılacak eğitimler, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası adına gerçekleştirilecek.

Küçük hayvan hekimliğine yönelik diğer yerlerden yeterli sayıda talep gelmesi durumunda ise özel programlar oluşturularak eğitimler organize edilecek. Aynı durum farklı eğitim konularına ilişkin taleplere için de söz konusu olacak.

Büyükbaş Hekimliği ve Diğer Eğitimler

Büyükbaş hekimliği, sürü sağlığı ve üretim yönetimi, gıda güvenliği başta olmak üzere diğer mesleki alanlara yönelik olarak eğitim programları münferit olarak hazırlanılacak ve paylaşılacak.

Büyükbaş hayvan hekimliğine yönelik olarak bilhassa sürü sağlığı ve üretim yönetimine ilişkin eğitimlere öncelik verilecek ve birbirini tamamlayan eğitimler şeklinde hazırlanmasına özen gösterilecek. Gıda Güvenliğine yönelik eğitimler de programda yer alacak.

Bu yönde yapılacak eğitimlere ise Ağustos ayı sonunda Sığırlarda Reproduktif Sürü Sağlığı ve Reproduktif USG Uygulamalı Kursu ile başlanılması planlanıyor. 01 Ağustos 2014

2014-2015 Ankara VHO Eğitim Programları Takvimi (Küçük Hayvan)

 
 
2014-2015 AVHO Meslekiçi Eğitim Programı
 
Eğitim Takvimi
 
VETA D Eğitim Tercih ve Kayıt Formu
 
Meslek içi Eğitim Program
Arşivi
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
   
Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2013 VETA D® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved